Behandeling

Het advies voor behandeling kan bestaan uit:

  • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  • Schematherapie
  • Acceptance and Commitment therapie
  • Psycho-educatie (uitleg over de problematiek/stoornis)
  • Ouderbegeleiding (en opvoedadvies)/Mediatietherapie
  • Ondersteunende gesprekken

Naast bovenstaande Face-to-Face behandelingen, wordt er in de praktijk ook gebruikt gemaakt van online behandelingen (E-Health). Dit in combinatie met Face-To-Face gesprekken (blended behandelen). 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Bij cognitieve gedragstherapie is het uitgangspunt dat gedachten (cognities) van invloed zijn op hoe we ons voelen (onze stemmingen). Ook hebben onze gedachten invloed op ons gedrag en andersom ons gedrag weer op ons gevoel.  In cognitieve gedragstherapie onderzoeken we samen of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met elkaar. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken die mensen met een emotioneel probleem hanteren. Wanneer inderdaad blijkt dat je bijvoorbeeld geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoeken wij samen uit welke geschiktere manier van denken passend is.

Voor meer informatie zie ook www.vgct.nl of www.nji.nl

oog dat staat voor eye movement van EMDR

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een vorm van therapie voor mensen die last hebben van klachten die het gevolg zijn van een traumatische gebeurtenis, zoals een ongeluk, een brand, pesterijen, plotseling verlies van een belangrijk persoon een aanranding of iets anders naars.

Behandeling EMDR

EMDR is een effectieve behandelvorm die wetenschappelijk is bewezen voor veel klachten (evidence based noemen we dat). EMDR wordt in steeds grotere mate toegepast in Nederland vanwege de goede resultaten en de relatief korte behandelduur. Hoe lang een behandeling duurt, hangt onder andere af van hoe lang een kind/jongere bepaalde klachten heeft en hoe vaak hij/zij iets naars meegemaakt heeft. Wanneer er een enkele nare ervaring is geweest, verloopt de behandeling vaak sneller en nemen de klachten eerder af dan wanneer er meerdere traumatische gebeurtenissen zijn geweest en/of de klachten er al langere tijd zijn.

Voor meer informatie: www.emdr.nl en www.emdrkindenjeugd.nl