Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. De Kind- en Jeugdspecialist beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze kunt u hier vinden.

Alle behandelaren staan ingeschreven als Gezondheidszorg Psycholoog in het BIG register, en/of als Orthopedagoog – Generalist in het BIG register, of als Orthopedagoog in het SKJ register. De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid en kwaliteit. Wij zijn gebonden aan de voor de leden geldende beroepscode. Hieronder valt ook de geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen en uitdrukkelijk met schriftelijke toestemming kan informatie uit het dossier worden opgevraagd en doorgegeven wordenaan de huisarts en/ofanderen. Datzelfde geldt voor het voeren van overleg met hen over het diagnostiek- en behandeltraject. Hiervoor geeft u toestemming in het aanmeldformulier.

Daarnaast voeren wij regelmatig behandelevaluaties uit, bezoeken wij congressen en studiedagen en nemen wij deel aan intercollegiaal overleg om de kwaliteit van onze behandelingen te waarborgen.