Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. De Kind- en Jeugdspecialist beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze kunt u hier vinden.

Ik sta ingeschreven als gezondheidszorg psycholoog in het BIG register en ben lid van de Nederlandse vereniging voor Orthopedagoog – Generalisten (de NVO). De lidmaatschappen en registraties zijn een garantie voor de bewaking van de deskundigheid en kwaliteit. Ik ben gebonden aan de voor de leden geldende beroepscode. Hieronder valt ook de geheimhoudingsplicht tegenover derden. Alleen en uitdrukkelijk met schriftelijke toestemming kan informatie uit het dossier worden opgevraagd en doorgegeven wordenaan de huisarts en/ofanderen. Datzelfde geldt voor het voeren van overleg met hen over het diagnostiek- en behandeltraject. Ik verstrek hiertoe een speciaal toestemmingsformulier.

Daarnaast voer ik regelmatig behandelevaluaties uit, bezoek ik congressen en studiedagen en neem ik deel aan intercollegiaal overleg om de kwaliteit van mijn behandelingen te waarborgen.