Opvoedadvies

Ouderbegeleiding / Mediatietherapie

Ouderbegeleiding heeft het doel ouders te informeren en te ondersteunen in het therapieproces van hun kind. Daarnaast heeft het als doel om de pedagogische kwaliteiten van ouders te versterken en ouders en kind weer in hun kracht te zetten.

Voorbeelden van vragen in ouderbegeleiding:

  • Er is bij ons kind een stoornis vastgesteld (vb Autisme, ADHD, Angststoornis, Depressie, PTSS etc). We merken dat we hier te weinig vanaf weten en zouden meer hierover willen leren.
  • Ons kind is somber, denkt negatief over zichzelf en trekt zich terug. Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan en hoe kunnen we hem/haar beter begrijpen?
  • Wij liggen als ouders niet op één lijn in de benadering naar ons kind met Autisme en/of ADHD. We zouden graag ons kind beter begrijpen en meer op dezelfde manier willen reageren zodat er meer rust ontstaat thuis.
  • Ik merk dat het tussen mij en mijn kind niet lekker loopt. Ik zou graag willen dat we elkaar beter zouden begrijpen en op een andere manier met elkaar zouden communiceren.
  • Ons kind wordt gepest. Hoe kunnen we hier als ouders goed mee omgaan? En welke hulp kunnen we voor haar inzetten?
  • Wij zijn onlangs gescheiden (of zijn van plan om uit elkaar te gaan) en merken dat onze kinderen hier onder lijden. We zouden hier graag hulp bij willen krijgen.
  • Daarnaast kan het voorkomen dat u als ouder vanuit uw eigen achtergrond of eigen problematiek moeite ondervindt in de omgang met uw kind. Soms komen problemen in het huidige functioneren naar boven, zoals bijvoorbeeld echtscheiding, ongewenste werkeloosheid, eigen psychische problematiek. Maar ook kunnen oude patronen vanuit de eigen jeugd of opvoeding weer naar boven komen. In die situatie kunt u als ouder merken dat u eigen vragen heeft en geregeld niet weet welke aanpak of omgang goed is voor uw kind.

Ouderbegeleiding

In al deze voorbeelden kan voor ouderbegeleiding gekozen worden. De focus zal vooral liggen op het weer aanboren van eigen krachten en het inzichtelijk maken van eigen krachten en valkuilen in de omgang met het kind.

Frequentie van ouderbegeleiding is doorgaans eens in de twee weken 45 minuten.