Over Ilona

De cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen heeft al een lange tijd mijn interesse. Evenals het grote aantal factoren dat invloed uitoefent op deze ontwikkeling. Zodoende was mijn keuze voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen snel gemaakt. Na het afronden van deze opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen in 2015 ben ik gestart met het werken binnen het (speciaal) onderwijs. Inmiddels heb ik op verschillende scholen gewerkt en werk ik nu, naast mijn werk voor De Kind- en Jeugdspecialist, binnen het speciaal onderwijs in Arnhem.

Binnen De Kind- en Jeugdspecialist ben ik werkzaam als orthopedagoog. Ik voer diagnostiek uit en geef behandelingen. In mijn werk kijk ik graag ontwikkelingsgericht naar kinderen en jongeren. Hierbij stel ik mijzelf de vraag wat voor het kind of de jongere nodig is om weer goed in ontwikkeling te komen. Daarbij vind ik de competentiebeleving van het kind of de jongere zelf ook van belang.

Om een kind of jongere verder te helpen is mijns inziens het betrekken van het gehele systeem voorwaardelijk. Een goede samenwerking tussen ouders, zorg en onderwijs is van belang om de verschillende milieus op elkaar af te stemmen. Door mijn ervaring binnen het onderwijs heb ik goed zicht op wat er binnen het onderwijs van kinderen en jongeren wordt gevraagd. Ik denk graag mee over de mogelijkheden om een kind of jongere weer in ontwikkeling te brengen.