Mareke Voogd, EMDR therapeut

Over Marieke

Na 17 jaar werkzaam te zijn geweest in de specialistische jeugd-GGZ bij een grote zorginstelling, is het voor mij een verrijking om nu te kunnen werken in de meer persoonlijke sfeer van een vrijgevestigde praktijk. Als ontwikkelingspsycholoog geloof ik dat er in iedere levensfase ruimte is voor groei. In mijn werk zoek ik graag naar de groeimogelijkheden die een kind in zich heeft, maar ook naar de groeimogelijkheden in de interactie tussen het kind, het gezin en de (leef)omgeving. Naast het werken met kinderen en jeugdigen, ga ik daarom ook graag in gesprek met ouders/verzorgers. Tijdens gesprekken probeer ik ervaringsgericht te werken en te zoeken naar hoe we actief en beeldend vorm kunnen geven aan wat we bespreken. Op deze manier stimuleren we het groeiproces. Daarnaast vind ik het belangrijk dat je je op je gemak voelt. Vertrouwen, integriteit en respect zijn voor mij belangrijke kernwaarden. In mijn werk maak ik gebruik van verschillende invalshoeken, waaronder cognitief gedragstherapeutische technieken en EMDR. Maar ook werk ik graag met inzicht gevende-, oplossingsgerichte technieken en ouderbegeleiding.