Over Maud

Mijn loopbaan is begonnen met de HBO opleiding Pedagogiek die ik volgde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Al vrij snel merkte ik dat ik zoekende was naar meer uitdaging en verdieping binnen mijn vakgebied, wat ik heb gevonden met behulp van de master Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

De algehele ontwikkeling, het gedrag en de wisselwerking hiervan op de omgeving hebben al jarenlang mijn aandacht. Parallel aan mijn opleidingen heb ik dan ook altijd kinderen en jongeren met autisme, ADHD en/of een licht verstandelijke beperking begeleid. Zowel in ambulante vorm als binnen de na- en buitenschoolse opvang. Na het afronden van mijn masteropleiding heb ik vervolgens als orthopedagoog bij twee grotere GGZ instanties gewerkt in Brabant en Gelderland.

Mijn werk als orthopedagoog richt zich op kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 23 jaar, wat perfect aansluit bij de doelgroep van De Kind- en Jeugdspecialist. Mijn aanpak is vraaggestuurd, doelgericht en in samenwerking met de cliënt en het systeem.
Inhoudelijk betreft mijn werk enerzijds het uitvoeren van diagnostiek. Hierbij valt te denken aan intelligentieonderzoek, psychologisch onderzoek gericht op o.a sociaal-emotioneel functioneren, en onderzoek gericht op ontwikkelingsproblematiek zoals autisme en ADHD. Anderzijds geef ik behandelingen. Deze bestaan voornamelijk uit cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie (o.a. Brain Blocks) en ouderbegeleiding. Allen gericht op uiteenlopende klachten en problematieken.

In het contact met cliënten en het systeem ga ik uit van het unieke individu en wil ik graag in samenwerking de draagkracht vergroten. Met mijn enthousiaste, zorgvuldige en geduldige houding creëer ik een vertrouwde setting waarin samen gewerkt wordt aan een stevige basis voor de toekomst.