Over Nikki

Al vanaf jonge leeftijd voel ik mij geroepen me in te zetten voor het mentale welzijn van kinderen. Ik vind het heel belangrijk dat de gevoelens en gedragingen van een kind serieus worden genomen en ben mij bewust van de voortdurende wisselwerking tussen een kind en diens omgeving.
Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik ging studeren en koos voor de studie Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit. Nadat ik mijn bachelor succesvol heb afgerond, heb ik mij gedurende mijn master gespecialiseerd in zowel de Forensische pedagogiek als angst- en stemmingsstoornissen. Tijdens deze specialisaties werd voor mij bevestigd dat ik de meeste affiniteit heb met trauma, hechtingsproblematiek en angst- en stemmingsklachten. Ik ben daarom heel blij dat ik als stagiaire aan de slag kan bij praktijk de Kind- Jeugdspecialist.

Ik zal de komende maanden als stagiaire te vinden zijn in de praktijk en kan niet wachten om hier veel nieuwe kennis op te doen. Als orthopedagoog in opleiding zal ik mij, onder begeleiding van Franke Runhardt, bezig houden met zowel de diagnostiek als (het meekijken bij) de behandelingen. Bij de diagnostiek kun je denken aan taken als het afnemen van intelligentieonderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek en het uitvoeren van observaties.

Gedurende mijn studie en voorgaande stages heb ik geleerd dat het essentieel is het kind te zien als een uniek individu. Bij elk kind is er namelijk sprake van een unieke variatie van karaktereigenschappen, omgevingsfactoren en gebeurtenissen die hem of haar vormen tot wie die is. Ik vind het daarom heel belangrijk dat er voor elk kind gekeken wordt naar een aanpak die optimaal voldoet aan zijn of haar behoeften en dat het systeem hierin wordt betrokken.