Over Nikki

Al vanaf jonge leeftijd voel ik mij geroepen me in te zetten voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken toen ik ging studeren en koos voor de studie Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit. Na mijn bachelor, heb ik mij gedurende mijn master gespecialiseerd in zowel de Forensische pedagogiek als angst- en stemmingsstoornissen. Met name de verdieping in angst- en stemmingsstoornissen, hechtingsproblemen en trauma trok hierbij mijn aandacht. Tijdens deze master was ik tevens als stagiaire te vinden bij praktijk de Kind en Jeugdspecialist. Met veel plezier werk ik hier nu als orthopedagoog. Ik houd mij binnen de praktijk met name bezig met opvoedingsgerichte vragen (ouderbegeleiding), psychologische onderzoeken, intelligentieonderzoeken, kortdurende behandelingen en het geven van psycho-educatie. Daarnaast geef ik samen met een collega een emotie regulatietraining voor jongeren.

Ik hecht veel waarde aan het creëren van een veilige en prettige sfeer, omdat dat aan de basis van ontwikkeling ligt. Met mijn warme, open houding en altijd luisterende oor vertrouw ik erop dat we samen kunnen streven naar vooruitgang.  Ik vind het heel belangrijk dat de gevoelens en gedragingen van een kind serieus worden genomen en ben mij bewust van de voortdurende wisselwerking tussen een kind en diens omgeving. Bij elk kind is er sprake van een unieke variatie van karaktereigenschappen, omgevingsfactoren en gebeurtenissen die hem of haar vormen tot wie die is. Ik vind het daarom van essentieel belang dat er voor elk kind/jongere gekeken wordt naar een aanpak die optimaal voldoet aan zijn of haar behoeften en dat het systeem hierin wordt betrokken.