In mijn werk vind ik twee speerpunten van belang voor groei en ontwikkeling van ieder kind en zijn/haar gezinssysteem: verbinding en steun. Het samen aangaan van situaties, zicht krijgen in elkaars krachten en elkaar kunnen vinden in moeilijke momenten zijn helpend voor verbinding en herstel. Waarbij communicatie, begrip en erkenning voor elkaars verhaal zorgen voor saamhorigheid, steun en plezier.

Ik heb in 2018 mijn HBO Bachelor Pedagogiek afgerond. Daarna heb ik een aantal jaren gewerkt als gezinscoach. Daar heb ik veel ervaring opgedaan in het aangaan van samenwerkingsrelaties, begeleiden en ondersteunen bij complexe opvoedvraagstukken en het samen met ouders inzicht vergroten in het leren begrijpen en aansluiten bij hun kind. Dit heb ik gedaan en doe ik aan de hand van verschillende middelen waaronder de methode ‘Taal Erbij’. Het gesprek aangaan door middel van Duplo poppetjes wordt door kinderen en ouders als prettig ervaren. Dankzij de Duplo poppetjes kunnen moeilijke onderwerpen op tafel staan en hoef je elkaar niet aan te kijken.

Tijdens mijn werk als gezinscoach is mijn affiniteit met gezinssystemen gegroeid en ben ik ervan overtuigd dat de context van het kind en het gezin van belang zijn in de oplossing.
Ik wilde mij daarom graag verder verdiepen in gezinssystemen. Dat heb ik gedaan door de post-hbo opleiding Systeemtherapeutisch werker. Dankzij deze studie luister ik nog meer vanuit verbinding en erkenning. Verder heb ik geleerd dat ieder individu er mag zijn met zijn of haar verhaal. Deze overtuiging neem ik mee in mijn werk om met ieder gezin samen te kijken naar de belasting die wordt ervaren en deze met hen samen om te zetten in mogelijkheden. Waarbij er weer vertrouwen, rust en trots wordt ervaren.

De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest binnen de forensische jeugdhulpverlening, waar ik als gezinscoach en systeemtherapeutisch werker heb gewerkt met complexe multiprobleemgezinnen.

Vanuit mijn ervaring als gezinscoach en systeemtherapeutisch werker denk ik graag samen met jullie mee, zodat iedereen zich weer prettig voelt in zijn/haar eigen rol binnen het gezin.