Privacy

Bij de Kind- en Jeugdspecialist wordt er alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen. Daarom wordt er zeer zorgvuldig om gegaan met persoonsgegevens. De Kind- en Jeugdspecialist houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen.

In de privacy policy van de Kind- en Jeugdspecialist staat beschreven hoe omgegaan wordt met persoonsgegevens en welke rechten u daarin heeft. Heeft u naar aanleiding van de Privacy Policy vragen? Neem gerust contact op, dan nemen wij de tijd om dit uit te leggen.

Dossiervorming

Elke hulpverlener is verplicht een dossier bij te houden waarin alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling staan genoteerd. Dossiers dienen vijftien jaar bewaard te worden. Indien gewenst kan schriftelijk om vernietiging gevraagd worden. Hiervoor kunt u bij ons een formulier opvragen. In overleg tussen cliënt en behandelaar kunnen gegevens uit het dossier gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Inzagerecht in het dossier en dossiertoegang is conform de WGBO geregeld (artikel 456). In lijn met het medisch beroepsgeheim mogen geen inlichtingen over de betrokkene, of informatie uit het hem betreffende dossier aan anderen dan de betrokkene worden verstrekt, dan met diens toestemming.

Op de website www.rijksoverheid.nl vindt u meer informatie.