Voor verwijzers

De Kind- Jeugdspecialist is een vrijgevestigde praktijk in Velp (omgeving Arnhem) waarin psychologische en pedagogische zorg geboden wordt aan kinderen, jongeren en jongvolwassenenvan 4 tot en met 23 jaar met uiteenlopende psychische klachten en problemen. Denk aan stemmingsklachten (dysthyme klachten, depressieve klachten), angstklachten, trauma (PTSS), Autisme, AD(H)D, rouw, dwang, negatief zelfbeeld, tics, opvoedingsproblemen etc. Zie ook aanbod.

U kunt doorverwijzen voor:

  • Diagnostisch onderzoek (met uitzondering van neuro psychologisch onderzoek)
  • Behandeling (zoals CGT, EDMR)
  • Opvoedadvies 

De praktijk biedt zorg binnen de Generalistische Basis GGZ (Jeugd GGZ). Ook voor Jeugd- en Opvoedhulp kunt u bij de praktijk terecht. Doorverwijzing voor de specialistische GGZ is niet mogelijk. Neem gerust contact op voor meer informatie en overleg (tel: 026-2060012). We denken graag met u mee.

ZorgDomein

Verwijs gemakkelijk via ZorgDomein!

De praktijk is aangesloten op ZorgDomein. Het is dan ook mogelijk om via ZorgDomein digitaal te verwijzen. Hiermee wordt verwijzen en het overdragen van de juiste informatie nog gemakkelijker. Dit bevordert de samenwerking en de kennisoverdracht. U kunt dan ons zorgaanbod in ZorgDomein terug vinden onder het kopje Geestelijke gezondheidszorg.

Als de behandeling  is afgerond, dan zal er een afsluitbrief gestuurd worden naar de verwijzer. Dit gebeurt vanzelfsprekend alleen als daar toestemming voor gegeven wordt.

Verwijsbrief

Zowel de gemeenten als de zorgverzekeraars verwachten minimaal de volgende gegevens op een verwijsbrief:

  • Verwijsdatum
  • AGB-code van de verwijzer
  • Verzoek tot hulp inclusief profiel (indien helder bij de jeugd) 
  • Omschrijving van de problematiek (reden van verwijzing) en indien van toepassing een vermoeden van DSM-5 problematiek
  • Aangeven dat het om een vraag  binnen de BGGZ gaat