Wat bieden we niet

Met deze hulpvragen/klachten kunnen wij u helaas niet helpen:

 • Kinderen en jongeren waarbij sprake is van ernstige, actuele suïcidedreiging en/of zelfbeschadigend gedrag; zie www.113.nl
 • Kinderen die onder toezicht staan
 • Gezinnen die te maken hebben met een melding bij Veilig Thuis (geadviseerd wordt om naar de specialistische GGZ te gaan)
 • Specialistische GGZ vraagstukken (zwaardere psychische problemen)
 • Onderzoek en behandeling van jonge kinderen van 0-4 jaar (denk dan bijvoorbeeld aan het infantteam van Karakter in Arnhem)
 • Kinderen/jongeren waarbij sprake is van een IQ onder de 75
 • Volwassenen (ouder dan 24)
 • Kinderen/jongeren met uitsluitend een medicatievraag; neem in dit geval contact op met de huisarts, jeugdarts of kinderarts
 • Kinderen en jongeren met een multidisciplinaire behandelingsvraag; overleg dit met je huisarts of het wijkteam
 • Kinderen/jongeren met vermoedens van dyslexie en/of dyscalculie (denk dan bijvoorbeeld aan het RID in Arnhem)
 • Vermoedens van een Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
 • Kinderen/jongeren met een eetstoornis
 • Behandeling bij kinderen/jongeren in scheidingssituaties, zolang er sprake is van juridische procedures
 • Begeleiding bij een omgangsregeling
 • Gezinstherapie (systeemtherapie). Denk bijvoorbeeld aan Janneke de Voogd systeemtherapie
 • Relatietherapie
 • We bieden geen stageplaatsen

Twijfelt u of uw vraag binnen de praktijk opgepakt kan worden? Neem dan gerust kosteloos en vrijblijvend contact met ons op. Dan denken wij graag me u mee.