Een fijne, veilige jeugd is een stevige basis voor de rest van het leven. Vanuit die gedachte heb ik na mijn studie psychologie in Groningen eerst met kinderen en daarna ook met volwassenen gewerkt.

In de afgelopen jaren ben ik als GZ-psycholoog de meest uiteenlopende cliënten en problematieken tegengekomen, van angst, depressie en trauma tot opvoedingsproblemen, werkgerelateerde klachten en internationale cliënten. Daardoor heb ik niet alleen brede ervaring opgedaan als psycholoog; ook zag ik daarbij telkens weer bevestigd dat de manier waarop volwassenen in het leven staan vaak al ontstaat in de kindertijd. En inmiddels merk ik als moeder zelf ook dagelijks hoe belangrijk een goede basis is voor kinderen. Daardoor heb ik gaandeweg mijn focus weer verlegd naar de kinder- en jeugdpsychologie en ben ik weer teruggekomen bij mijn oorspronkelijke interesse: het kinder- en jeugdwerk.

In mijn behandelingen maak ik gebruik van verschillende technieken, waaronder cognitieve gedragstherapie en EMDR. Essentieel vind ik het daarbij om een veilige omgeving te creëren die het voor iedereen mogelijk maakt om te groeien. Ouders worden daarom ook actief betrokken bij de behandeling. Het is mijn doel om, vanuit deze combinatie van invalshoeken, zowel het kind als de ouders weer grip op hun leven te laten krijgen. Op die manier ontwikkelt het kind een stabiele basis voor de rest van het leven.