Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Of en hoe de zorg wordt vergoed hangt af van onder andere de leeftijd van de jeugdige (18- of 18+).  Praktijk De Kind- en Jeugdspecialist biedt ondersteuning in de regio Arnhem (Centraal Gelderland) die valt binnen de Generalistische Basis GGZ en Jeugd- en Opvoedhulp.

Onder de kopjes 18- en 18+ kunt u meer informatie vinden over  de tarieven en vergoedingen.