Belangrijk in het contact met een kind en zijn of haar gezin, vind ik allereerst het creëren van een goede relatie, waarin vertrouwen en open communicatie voor mij belangrijke pijlers zijn. Mijns inziens is een goede relatie de basis voor een effectieve behandeling. Daarnaast heb ik een sterke voorkeur voor oplossingsgericht werken, waarbij we verder kijken dan enkel de problemen en juist ook stilstaan bij de sterke kanten en kwaliteiten van het kind/jongere. Daarbij vind ik het belangrijk om als professional naast het gezin te staan, waarbij we uitgaan van mogelijkheden en gezamenlijk streven naar vooruitgang. Systemisch te werk gaan is daarbij voor mij tevens van groot belang; problemen die een kind/jongere ervaart, kunnen van grote invloed zijn op het systeem en andersom. Gedurende mijn stage heb ik ervaren hoe het betrekken van de context de sleutel kan zijn tot verbetering en met die kennis ga ik dan ook graag aan de slag.

In september 2018 ben ik begonnen aan de bachelor Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en in juni 2023 ben ik afgestudeerd als orthopedagoog. Gedurende mijn master heb ik mij gespecialiseerd in angst- en stemmingsstoornissen en heb ik stage gelopen bij Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier heb ik veel ervaring op gedaan in het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en het coördineren van behandelingen. Daarnaast heb ik veel geleerd over verschillende psychiatrische stoornissen, zowel met betrekking tot het ontstaan als de instandhouding ervan. Zowel in theorie als in praktijk heb ik de afgelopen jaren ervaren met name affiniteit te hebben met angst- en stemmingsstoornissen. Met veel plezier zal ik mij hier dan ook onder andere in verder specialiseren bij praktijk de Kind- en Jeugdspecialist.